Quba / Cek
Cek kəndi Şahdağ xalqlarınıdan olan ceklilərin tarixi mərkəzidir.