Quba / Xınalıq
Xınalıq kəndi və əhalisi özlərini "Kətş xalqı" ("Kədid" və ya "kədtid"), öz kəndlərini isə "Kətiş" adlandırırlar. Bu sözlərin mənası "müqəddəs" deməkdir.
Xınalıq kəndinin adı, qarşıda yerləşən dağın günəş çıxanda verdiyi rəngə uyğun olaraq verilmişdir.