Lənkəran / Girdəni
Məscid inşası 1760-cı ilə aiddir