Gazah / Ürkmezli
Ürkmezli Küçük Kafkas dağlarının eteğindedir. Yerleşim noktası burada ikamet eden ürkmezli kavminin adı ile adlandırılmıştır.