Gebele / Nohurkışlak
Nohurgışlag köyünün adı Nohur civarında kışlak olduğuna göre böyle adlandırılmış.