Gebele / Hazre (Gabele)
Hezre köyünde birbirinden uzak olmayan 4 gümbez bulunmaktadır.
XVI yüzyıla ait türbe.