Gebele / Hemzelli
Şışbaba kutsal arazisi
XVIII-XIX yüzyıla ait mezar