Berde / Uğurbeyli
Bu demiryolu Bakü'den Ağdam'a, Hankendi'ne gidiyordu.