Qəbələ / Bum
Cümə məscidi (1887- ci ildə inşa olunub)
[<<]  [PREV]